โครงการล่ม ”คาสิโนออนไลน์”เมืองทัลลาร์มอร์ ประเทศไอร์แลนด์

การก่อสร้าง”คาสิโนออนไลน์“ ติดกับโรงแรมหรูได้รับความนิยมมานาน โดยมีที่ตั้งในเมือง ทัลลามอร์ ของประเทศไอร์แลนด์ ได้รับการปฏิเสธอีกครั้งจากสภาเมืองไอร์แลนด์ โดยโครงการนี้นั้น ก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามที่จะให้ผ่านการพิจารณาจากสภาเมืองทัลลาร์มอร์ของไอร์แลนด์ โดยการนำทีมของนักธุรกิจชาวไอร์แลนด์ แพททริค เลเนแกน ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา โดย นายเลเนแกน เป็นเจ้าของโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่ทัลลาร์มอร์ นามว่า  บริดจส์เฮ้าส์ โฮเทล  ซึ่งเขาได้มีแผนธุรกิจที่นำเสนอต่อเมืองด้วยการเพิ่มความบันเทิงที่ครบวงจรของการบริการที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งเขาหวังว่าการเปิดการบริการในบริเวณใกล้กันนั้นจะช่วยเพิ่มและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังเมืองทัลลาร์มอร์เพิ่มมากขึ้น โดยเหตุผลที่ทางสภาเมืองได้ยกมาคัดค้านนั้น พวกเขามองว่าการที่บริเวณนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มมากขึ้น จะเป็นกาทำลายทิวทัศน์และสภาพแวดล้อมของเมือง ด้วยความสูงของตัวอาคารโรงแรมเดิมที่มีอยู่แล้วและยังต้องเพิ่มอาคารของเพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งปัจจุบันเมืองทัลลาร์มอร์ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของเมือง ทั้งโรงมอลต์ และเตาเผา ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั่นเอง  และอีกเหตุผลคือโครงสร้างที่มีผลกระทบต่อผังของเมือง และพื้นที่ไม่กว้างพอที่จะรองรับจำนวนรถยนต์ของนักท่องเที่ยว

One thought on “โครงการล่ม ”คาสิโนออนไลน์”เมืองทัลลาร์มอร์ ประเทศไอร์แลนด์

Leave a Reply to A WordPress Commenter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *